Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên: 

 Trung Tâm Thông Tin Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Hậu Giang, 

 Địa chỉ: D14, đường Võ Văn Kiệt, phương 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
 ĐT: 029333 870 561

0/Đăng bình luận