Triển khai chuỗi tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng phần mềm KIPUS” - dự án Mít Hậu Giang

 

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”, vừa qua Ban chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì (Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang) đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật tại địa phương tổ chức chuỗi tập huấn với chuyên đề Ứng dụng Công nghệ thông tin dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng phần mềm KIPUS trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy với sự tham gia của gần 150 lượt dân trong và ngoài dự án.

Chương trình tập huấn nhằm mục đích giới thiệu và trang bị cho nông hộ tham gia dự án các kiến thức cơ bản về phần mềm KIPUS trong truy suất nguồn gốc; Ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc mít; Hướng dẫn cài đặt, xem và cập nhật nhật ký điện tử lên phần mềm trong quá trình ứng dụng phần mềm KIPUS để truy xuất nguồn gốc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc nông sản là một trong sáu nội dung trọng tâm của dự án. Ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc mít dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain. Truy xuất từ quá trình canh tác, thu hoạch đến xuất bán sản phẩm. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Sau hơn 24 tháng triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thiện gần 90% các nội dung được duyệt theo thuyết minh (chứng nhận VietGAP, hoàn thành website “Mít Hậu Giang”, triển khai ứng dụng truy xuất nguồn gốc,…). Trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm dự án tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn nông hộ duy trì mô hình canh tác VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc, tổ chức Hội thảo và nghiệm thu dự án theo quy định./.

                     Huyền Trần

 0/Đăng bình luận